Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht.
Luisterspriet gaat zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om. Welke gegevens dit zijn kan je hieronder lezen in de Privacyverklaring.

Het bedrijf Luisterspriet gevestigd aan Zwanenstraat 73, 5912 SZ Venlo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.luisterspriet.nl
luisterspriet@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Luisterspriet verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
De volgende persoonsgegevens verzamel ik:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Foto
 • Bankrekeningnummer
 • Andere informatie die je voor mij relevant acht bij het maken van de luisterkind-afstemming

Foto’s worden alleen gebruikt bij een Luisterkind-afstemming of bij een mini-actie en worden maximaal 3 maanden bewaard.

Bij het volgen van de opleiding tot Luisterkindwerker vraag ik de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Andere informatie die je voor mij relevant acht

Deze informatie wordt door mij verwerkt in mijn administratie en ook door Diana Hendriks om uw gegevens toe te voegen aan het register Luisterkindwerkers.
Alle gegevens over uw resultaten tijdens de opleiding worden maximaal 3 maanden na het behalen van uw diploma door mij verwijderd, zowel de e-mail als opgeslagen bestanden op mijn computer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Luisterspriet verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • gezondheid
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via luisterspriet@gmail.com dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Luisterspriet verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om je behoeften beter te begrijpen en een betere service te kunnen bieden
 • Voor het uitvoeren van onze diensten en producten
 • Luisterspriet verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Luisterspriet bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

 • Luisterspriet bewaart naam, telefoonnummer en email gegevens gedurende 7 jaar ivm wetgeving rondom belastingzaken zodat ze kan aantonen bij controle welke debiteuren/crediteuren Luisterspriet heeft.
 • De persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het maken van een Luisterkindafstemming en de Luisterkindafstemming zelf worden maximaal een half jaar bewaard. Daarna zullen deze verwijderd worden.
 • De foto’s en gegevens die zijn verstrekt door de cliënt ivm een Luisterkindafstemming worden maximaal 3 maanden na verzending verwijderd.

Gebruiken en opvragen van je persoonsgegevens
Luisterspriet verstrekt jouw gegevens niet aan derden, tenzij we wettelijk verplicht zijn om dit te doen of indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou.
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Luisterspriet en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Als je van mening bent dat de informatie die we over je hebben onjuist of onvolledig is, e-mail mij gerust. Ik zal ernaar streven alle informatie die onjuist is bevonden, onmiddellijk te corrigeren. Ook voor een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je mij mailen naar bovengenoemd mail-adres.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Luisterspriet neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang te voorkomen. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via luisterspriet@gmail.com

Overig
Deze verklaring is zorgvuldig samengesteld en wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd.

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u een klacht indienen over de omgang met uw persoonsgegevens.


Contactgegevens:
Luisterspriet is ingeschreven bij de KVK met KVK nummer 78068436
www.luisterspriet.nl / luisterspriet@gmail.com